Menjador

Menjador

 

Des del curs 14/15, l’empresa 7iTria gestiona el nostre menjador. Tot i així, l’equip directiu i la comissió de menjador vanvetllant perquè els menús siguin el màxim d’equilibrats i la qualitat dels aliments vagin millorant.

S’intenta que els alumnes mengin tot tipus d’aliments, tenint sempre en compte la qualitat del producte. En la pàgina dels menús també hi trobareu els menús especials per al alumnes amb alguna alèrgia o incompatibilitat alimentària.

Els alumnes s’han d’alimentar bé tot aprenent a menjar correctament. L’estona de menjador ha de ser agradable i  educativa.

 

Menús Primer trimestre 2017/18