SERVEIS

Serveis

menjador 2 Els serveis escolars són supervisats pel Consell Escolar. D’aquesta manera hi ha un compromís per part de tots els estaments de la comunitat educativa perquè funcionin bé, i al mateix temps, es vinculen estretament amb la globalitat de l’Escola per tal de garantir els principis del Projecte Educatiu.  El Consell Escolar fa el seguiment  dels serveis escolars així com de tot el que fa referència a canvis estructurals del seu funcionament.
Durant aquest curs el Consell Escolar va passar la gestió del Servei de migdies al Consell Comarcal; el qual té  7 i Tria com a responsable del servei.  El cost va a càrrec de cada usuari, que pagarà en funció del servei utilitzat.