Organigrama de gestió

Organigrama de gestió

EQUIP DIRECTIU  CURS 16/17

Directora: Marta Vilà
Cap d’estudis: Elisabet Franquesa
Secretària: Marta Pladevall
Equip de Coordinadors: Clara Seguranyes, Montse Cerarols, Rosa Garcia, David Segalés