Organigrama AMPA

Organigrama AMPA

JUNTA DE L’AMPA ANDERSEN curs 2015-2016

Presidenta: Núria Oliver
Vice-president: Josep Perarnau
Secretària: Montse Fontarnau
Sots-secretària: Gemma Canadell
Tresorera: Marta Canadell
Vocals: Belen Arias, Jordi Bagaria, Jordi Boadas, Montse Bosch, Marta Carreter, Ariel Cavilli, Rosa Espina, Núria Homs, Pep Febrer, Miquel Frasquet, Ignasi Pla, Laura Riera, Jordi Sala, Montse Segalés, i Manel Tamayo

Adreça de contacte: junta@ampa-andersen.cat