Pla de Llengua Estrangera

Pla de Llengua Estrangera

Encara que el nostre PELE (Pla Experimental de Llengües Estrangeres) va acabar el 2011, els seus objectius encara són vigents i estan incorporats al currículum de Llengua Anglesa.

Els principal objectiu d’aquell Pla era Millorar les competències en Llengua anglesa posant èmfasi en la comprensió i la producció oral.

Per assolir aquest objectiu, s’han anat consolidant les següents actuacions:

 • Dedicació, com a mínim, d’una hora quinzenal a la pràctica oral en grup reduït.
 • Ampliació, en tots els grups de Cicle Mitjà i Superior, d’una hora setmanal de dedicació a la Llengua Anglesa.
 •  Incorporació de les pissarres digitals com a eina de treball habitual.
 • Integració de les TAC.
 • English Morning. Els alumnes de 5è i 6è  preparen jocs i  activitats per als alumnes de P5 a 4t.
 • Representació teatral en anglès per part dels  alumnes de 5è com a mitjà per a millorar la fluïdesa i la comprensió oral en els alumnes.
 • Col·laboracions amb la UVic (Reading Project, alumnes de pràctiques…)
 • Acolliment sempre que es pugui d’estudiants anglesos en pràctiques per tal de posar els alumnes en contacte amb persones d’origen anglès.
 • Actualització del Bloc.

Actuacions futures:

 • Aconseguir participar en un Projecte Comenius
 • Ampliar alguns temes de l’Àrea de Coneixement del Medi amb activitats en Llengua Anglesa.
 • Potenciar l’apartat de lectura en Llengua Anglesa a la Biblioteca.

ENGLISH BLOG

PLA EXPERIMENTAL DE LLENGUA ESTRANGERA 2008-2011