Quota de l'AMPA

AMPA: Quota de l'AMPA

El pressupost de l’AMPA es dota, principalment, de la quota mensual de l’AMPA i de la quota anual de llibres, que per aquest curs 2016-2017 desglossem en diferents càrrecs repartits en el temps. Consuteu calendari:

Calendari de càrrecs quota AMPA curs 2016-2017

Cada any, a principi de curs, es fa l’Assamblea General de l’AMPA en la qual (entre altres coses) es presenten per aprovació els números del curs anterior i el pressupost pel curs vigent. S’explica amb prou detall quin ha estat l’origen de les despeses i el destí dels ingressos, i es donen les explicacions pertinents sobre les quotes i les seves variacions.

Òbviament, esteu convidats a consultar-nos qualsevol cosa relacionada amb aquest tema.

Com podeu veure en el pastís següent, la partida més gran és la de llibres, que és la que garanteix a tots els alumnes del centre, disposar de llibres (i carpetes, fitxes, etc) en condicions durant tota l’escolarització.

1) Tots els llibres, fitxes, carpetes necessàries durant el curs.
2) Persona de reforç a Parvulari (P3).
3) Totes les sortides (autobús inclòs), més entrades (zoo, Palau de la Música…).
4) Curs de natació (piscina CTVic) a tots, excepte a P3.
5) Previsió impagats.
6) 0,7% solidari, imprevistos, etc.
7) Fotocopies, telèfon, etc.
8) Descompte a famílies nombroses.