Junta i comissions de treball

AMPA: Junta i comissions de treball

 

JUNTA DE L’AMPA ANDERSEN curs 2015-2016

Presidenta: Jordi Boadas
Vice-president: Josep Perarnau
Secretària: Jordi Bagaria
Sotssecretari: Miquel Frasquet
Tresoreria: Marta Canadell
Vocals: Montse Bosch, Ariel Cavili, Laura Cesari, Eli Chueca, Mònica Escribano, Núria Homs, Eli Malleu, Núria Oliver, Vicent Pastor, Marta Prat, Ignasi Pla, Laura Riera, Jordi Sala, Quico Sandoval, Cristina Sunyer, Eva Trepat, Clara Vila.

Adreça de contacte: ampa@andersen.cat

 

COMISSIONS DE TREBALL

 

Festes

Miquel Frasquet
Vicent Pastor
Jordi Boadas
Jordi Bagaria
Jordi Sala
Núria Oliver

Funció:
Organitzar totes les festes i activitats lúdiques i esportives per fer amb família: Mercat de les 3R, Vetllada astronòmica, Festa de la solidaritat, Festa del medi ambient, Festa major, etc.

 

Escola de pares

Montse Fontarnau
Montse Bosch
Vicent Pastor
Miquel Frasquet

Funció:
Crear espais comuns de reflexió, aprenentatge i diversió dins l’escola: cursos, tallers, xerrades, activitats lúdiques…

 

Comunicació

Josep Perarnau
Laura Riera
Ignasi Pla
Jordi Bagaria
Montse Bosch

Subcomissió Fotografia:
Montse Bosch
Jordi Bagaria

Funció:
Redactar i composar els informatius de l’AMPA. Crear i mantenir un web propi. Fer les campanyes dels actes que s’organitzen: INFOAMPA, web, cartells…

 

Econòmica

Marta Canadell
Núria Homs
Jordi Boadas
Quico Sandoval

Funció:
S’encarrega de la tresoreria de l’AMPA: vetllar perquè les activitats que organitza l’AMPA s’autofinanciin i estar pendent de les subvencions i ajudes.

 

Extraescolars

Quico Sandoval
Laura Riera
Josep Perarnau

Funció:
Organitzar i gestionar les activitats extraescolars esportives que es porten a terme a les instal·lacions de l’escola: futbol, funky, basquet, patinatge, psicomotricitat…