Documents

AMICS DE L'ANDERSEN: Documents

El dia 6 de Juny vam fundar oficialment l’associació AMICS DE L’ANDERSEN amb els següents estatuts i acta fundacional.

Acta Fundacional

Estatuts Associació

Butlleta d’inscripció a l’associació:
Butlleta d’inscripció

Acords de la junta d’Amics de l’Andersen.
Junta 6 Juny 2013